Online reparatiecursus

We krijgen steeds meer verzoeken in de trant van “Help, mijn pas verworven radiotoestel doet het niet, en ik kan het zelf niet repareren want ik heb helaas twee linkerhanden“.

Daarom is door de Technische Commissie van de NVHR een reparatiecursus ontwikkeld, speciaal bedoeld voor de doelgroep “NVHR-leden zonder of een beperkte ervaring met het repareren van oude radio’s“.

De reparatiecursus kan thuis worden gevolgd op een pc met internetaansluiting, en laat zien hoe op een veilige manier, eenvoudige reparaties kunnen worden uitgevoerd aan een buizentoestel. Zonder dat de cursist te maken krijgt met theorie (dus geen “Wet van Ohm”) of met diagnoseapparatuur zoals oscilloscopen, generatoren en signaalvolgers.

Deze cursus kan in principe door elk NVHR-lid met enig praktisch inzicht worden gevolgd. Naast het onderdeel “veilig werken” wordt veel aandacht geschonken aan het inrichten van een werkplek, het herkennen van de onderdelen, het gebruik van een universeelmeter, kleinere mechanische reparaties, het opstarten van een radiotoestel en aan foutzoeken.

Als visueel hulpmiddel wordt onder andere gebruik gemaakt van korte instructiefilmpjes (klik op het voorbeeld hierboven) en van animaties. Voor het volgen van deze cursus wordt een bescheiden vergoeding gevraagd, dit is nodig om de huur van de NVHR internet cursusomgeving te bekostigen.

Ook is een besloten forum beschikbaar waar de cursisten eenvoudig onderling kunnen communiceren. Elk cursusonderdeel wordt afgesloten met een aantal vragen waarmee elke cursist kan testen of de behandelde stof voldoende is begrepen. Wanneer blijkt dat een cursusonderdeel onvoldoende is begrepen kan het nogmaals worden doorgenomen.

De 15 euro moet je overmaken op: Rekening nr. 4429508 t.n.v. NVHR te Randwijk
(IBAN: NL71INGB0004429508 BIC: INGBNL2A). Vermeld je naam, lidnummer en dat je wenst deel te nemen aan de online cursus. Nadat we bericht hebben gekregen van de penningmeester dat het geld binnen is en als je lidmaatschap bevestigd is, kan het nog enkele dagen duren voordat je de inloggegevens voor de cursus krijgt toegezonden.

In de klassikale cursus Radiotechniek, die al vele jaren wordt gegeven in Ede en in Haarlem, wordt juist wel ingegaan op de achterliggende theorie. In deze cursus ligt het accent op het begrijpen van de radiotechniek. Deze cursus kan een logische vervolgstap zijn voor leden die in het verleden al enige basiskennis hebben opgedaan. De klassikale cursus Radiotechniek, wordt afgesloten met een examen. Daarna krijg je toegang tot de reparatieavonden in Ede en kun je meedoen met de vervolgcursus. Nadat je deze twee klassikale cursussen hebt gevolgd kun je ook complexe problemen oplossen.

Inhoud van de online reparatiecursus

  •  Inrichten van de werkplek
  •  Veilig werken
  •  Gebruik van de multimeter
  •  Herkennen van onderdelen
  •  Voorbereidingen voordat de radio wordt opgestart
  •  Mechanische aandachtspunten
  •  Opstarten van de radio
  •  Foutzoeken en het uitvoeren van eenvoudige reparaties

De NVHR Reparatiecursus is ontwikkeld door een team bestaande uit Piet Blaas, John Hupse †, Ed Plevier, Youri Vamos en Fons Vendrik.

Scroll naar boven