Over ons

De Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio is de vereniging voor geïnteresseerden in de geschiedenis van de radio, -telegrafie, -telefonie, tv, audio & video en aanverwante zaken. Voor verzamelaars van historische apparaten en accessoires, media, onderdelen, meetapparatuur en elektrische objecten die binnen dit kader vallen.

Auteursrechten

Deze website is een publicatie van de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio. Hierop zijn de Auteurswet 1912 en de Databankwet van toepassing. Alle rechten op de database, de metadata, de afbeeldingen en de teksten (“content”) zijn voorbehouden aan de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio en/of aan de overige rechthebbenden van de op de website opgenomen afbeeldingen en teksten. Verveelvoudiging van de content met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of het anderszins commercieel exploiteren daarvan is niet toegestaan zonder toestemming van de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio en de overige rechthebbenden. Gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is uitsluitend toegestaan ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, of ter toelichting bij het onderwijs, in alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden. Bij gebruik van afbeeldingen en teksten moet in alle gevallen de bron worden vermeld. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context waarbinnen de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio de content aanbiedt. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn daarbij niet toegestaan.

Postume Ereleden: Ir. MF. van Donselaar en H.C.J. Nater

Bestuur

Over de NVHRBeleidsdocumenten (eerst inloggen)
Secretariaat Hessenweg 329
3791 PJ Achterveld
tel. 0342-452354
e-mail
PenningmeesterWIllem Alexanderstraat 27
6668 CC Randwijk
tel. 06-50270346
e-mail
LedenadministratieJan en Tineke Schuurbiers
Bertram 105
1422 RW Uithoorn
tel. 0297 – 56 66 29
e-mail
Propaganda en
Public relations
Marten van der Velde
tel: 050 – 3013896
e-mail
Evenementen commissieJan Schuurbiers
Bertram 105
1422 RW Uithoorn
tel. 0297 – 56 66 29
e-mail
Dick Zijlmans
van Everdingenstraat 60
1814 HA Alkmaar
tel. 072 – 511 02 86
e-mail
Redactie
Radio Historisch Tijdschrift
Paul Huneker
Normandiëlaan 45
1966 PM Heemskerk
tel. 0251-245157
e-mail
Dik Engelfriet
Wim Steenks
Bert Pool
Jaap Wolterson
BibliotheekJohn Koster
Chico Mendestraat 1
3573 AW Utrecht
tel. 030-2732008
e-mail 
Technische CommissiePiet van Schagen
tel./ fax 072 – 562 80 11
e-mail
Hans Houtkamp
tel. 023 – 533 13 53
e-mail
Dik Engelfriet
tel. 026 – 334 10 70
Jacques Hermans
tel. 026 – 442 54 76
e-mail
Albert Zwaagstrae-mail
WebsitePiet Blaase-mail

The Dutch Association for Radio History (NVHR) is an organisation for those interested in the history of radio, and for people collecting or restoring vintage radio equipment of all types.

Der Niederländischer Verein für die Geschichte des Radios (NVHR) ist eine Organisation für Interessierten in die Geschichte der Radiotechnik und für Sammler und Restauratoren von historischen Objekten.

Unsere Aktivitäten umfassen die Untersuchung der Radiogeschichte, Börse, Ausstellungen, Radioreparaturtage, Technikberatung und Veröffentlichungen. Sehe https://www.nvhr.nl/agenda

Die grosse NVHR – GFGF Schaltplansammlung ist eine Zusammenarbeit zwischen NVHR und GFGF, sehe https://www.nvhr.nl/gfgf/schema.asp

Scroll naar boven