Cursus radiotechniek

Veel leden houden zich bezig met verzamelen van oude radio’s en van apparaten die met de historie van de radio te maken hebben. Deze apparaten zijn niet altijd in werkende toestand. Om zelf te kunnen repareren is een stuk basiskennis erg handig.

Deze kennis kun je opdoen door deel te nemen aan de basiscursus radiotechniek.

De cursus wordt gegeven in Ede. Een keer per maand is er op vrijdagavond een cursusavond. De cursus duurt twee jaar.

De basiscursus behandelt begrippen zoals radio-ontvangst, hoogfrequent versterking, detectie, laagfrequent versterking en voeding. Ook de werking van en het toepassen van meetapparatuur komt aan de orde.

Het tweede cursusjaar van de basiscursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvang je een passend getuigschrift.

Na het behalen van het getuigschrift mag je deelnemen aan de reparatieavonden die ook één keer per maand in Ede gehouden worden. Tevens heb je hiermee toegang tot de vervolgcursus. Hierin wordt de basiskennis verder uitgediept en aangevuld met onder andere theorie en praktijk over FM (stereo) ontvangst, laagfrequent versterking en foutzoeken.

Deze cursus richt zich op de eerste plaats op het begrijpen van de radiotechniek. Daarom wordt er in de cursus veel theorie behandeld, maar de theorie wordt steeds met praktische voorbeelden toegelicht. En er is natuurlijk ook veel aandacht voor jouw persoonlijke vragen.

Naast de theoretische en praktische kennis die je opdoet, is er ook het sociale aspect. Je maakt deel uit van een groep enthousiaste mensen. Dit levert veel gezelligheid op, maar je doet ook waardevolle contacten op, die een bron van ervaring kunnen zijn, waar je haast eindeloos uit kunt putten.


Inhoud basiscursus radiotechniek

 • Wat is radio?
 • Het voedingsapparaat
 • Transformatoren
 • De laagfrequent eindversterker
 • Afgestemde kringen
 • Detectiemethoden
 • De rechtuitontvanger
 • Oscillatoren
 • De superheterodyne ontvanger (1), (2) en (3)
 • Afstemindicatoren
 • De meetapparatuur
 • Terugkoppeling en contrastexpansie
 • De praktijk van het storingzoeken
 • De praktijk van het storingzoeken (2), het HF-deel

Inhoud vervolgcursus

 • Toonregelingen in radiotoestellen, RC-schakelingen
 • Buiskarakteristieken, LF-koppeling
 • Balansversterking (1) en (2)
 • De radio met universele voeding
 • AM-radio voor voeding met batterijen of het wisselspanningsnet
 • Reflexschakelingen
 • FM-radio
 • Philips tuner FM13
 • FM stereo
 • Stereo decodeersystemen

Examencommissie opleiding radiotechniek N.V.H.R.

Scroll naar boven