Richtlijnen bijdragen RHT

Wil je ook een bijdrage aan het RHT leveren, let dan op de volgende richtlijnen.

Mogelijke tekstformaten: .doc, .docx, .odt, .pages; één kolom paginabreed; de twee kolommen worden pas bij de drukker gemaakt.

Plaatjes: formaten .jpg, .tif, .gif, .png; 300 dpi en bij voorkeur in de door de schrijver beoogde grootte.

Graag in de tekst aangeven waar men de plaatjes met onderschrift wil hebben.

Tekst en plaatjes gescheiden aanleveren.

Scroll naar boven