Oproep van Gidi Verheijen aan bezitters van Erres- en NSF-toestellen

Bij mijn onderzoek naar de geschiedenis van het radiotoestel in WO II heb ik van ongeveer 5.700 Erres-toestellen en 2.700 NSF-toestellen, die in 1943 zijn ingeleverd, de serienummers verzameld. Het gaat hierbij om alle modellen uit de periode van ongeveer 1925 tot 1943. Bij Erres gaat het om bijna 100 types en bij NSF om ruim 50.

foto: NSF4, collectie en foto John Koster

Niet eerder stonden van Erres en NSF zo veel serienummers ter beschikking. Een analyse van deze serienummers zal ik o.a. gebruiken voor artikelen in het RHT (Radio Technisch Tijdschrift) over de inlevering van de genoemde merken in WO II. Beter dan ooit is het nu mogelijk schattingen te maken van seriegroottes van de Erres- en NSF-toestellen. Daarvoor hoeven dan geen min of meer riskante, rekenkundige methodieken gebruikt te worden.

foto: NSF-M3, collectie Frans Driesens, foto Gidi Verheijen

Daarnaast wil ik aan de hand van de serienummers onderzoeken welke weg de ingeleverde toestellen hebben afgelegd. Uit de eerste aanmeldingen van toestellen komen al interessante “matches” naar voren: toestellen die nu in handen zijn van verzamelaars, in 1943 ingeleverd en daarna bijvoorbeeld door het verzet uit een opslagplaats ontvreemd of na de bevrijding weer aan de eigenaar teruggegeven. Ook is er al een toestel in een Duitse verzameling “teruggevonden” dat in 1943 in een Brabantse gemeente werd ingeleverd, naar de verzamelplaats in Breda overgebracht en van daar per binnenvaartschip naar Duitsland afgevoerd.

foto: Erres KY126, collectie en foto John Koster

De correctheid van de verzamelde serienummers is helaas niet meer aan de hand van typeplaatjes te controleren. Om de verzamelde gegevens te valideren zou ik graag willen beschikken over de serienummers (en eventueel licentienummers) van Erres- en NSF-toestellen die zich thans in verzamelingen bevinden. Bij voorkeur zou ik ook een foto van het typeplaatje (en licentieplaatje) willen ontvangen, natuurlijk voor zover de toestellen van een typeplaatje en licentieplaatje zijn voorzien. Het zal duidelijk zijn dat het uitsluitend gaat om modellen van vóór 1943.

foto: Erres KY186B, collectie Paul Bolt, foto Piet Blaas

De aan mij verstrekte serienummers zullen geanonimiseerd worden gebruikt. Mocht het aangeleverde serienummer al in mijn database voorkomen (“matchen”), dan zal ik degene die het serienummer heeft aangeleverd informeren over de geschiedenis van zijn radiotoestel.

Gidi Verheijen

Scroll naar boven