Frans Driesens in de pers

Bron: Antiek- en Verzamelkrant, jul-aug 2006, door Kees van Kemenade


Naschrift door Gidi Verheijen

Radio Amateur Museum (Reusel)

19 oktober 2020 overleed Frans Driesens, oprichter en eigenaar van het Radio Amateur Museum in Reusel (N.Br.). Zijn overlijden betekende helaas ook het einde van zijn radiomuseum.

Frans heeft, in samenspraak met het bestuur van de inmiddels opgeheven Stichting het Radio Amateur Museum, de bestemming bepaald voor de vele objecten die hij in de loop van tientallen jaren heeft verzameld.

Zijn museum was gespecialiseerd in de vroege Nederlandse radiofabrikanten en beschikte over veel unieke stukken uit de periode tot ongeveer 1930. Ongeveer 135 historisch belangrijke stukken van Nederlandse herkomst zijn geschonken aan het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid in Hilversum. Geïnteresseerde verzamelaars kunnen daar (in kleine groepen en na afspraak) de collectie nog steeds bekijken. De collectie Frans Driesens is in één depot ondergebracht, samen met de collectie Idzerda, de collectie NSF, de collectie Jan Corver en de collectie Pieter Bakker.

Foto: Gidi Verheijen, gemaakt in het depot van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid

Foto: Gidi Verheijen, gemaakt in het depot van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid

Ook de enorme bibliotheek met vele honderden boeken en diverse radiotijdschriften en de meest historische exemplaren van zijn lampencollectie zijn overgedragen aan Beeld & Geluid. Deze boeken en tijdschriften zijn (op aanvraag) in te zien in de leeszaal van Beeld & Geluid.

Frans wilde de overige stukken zo weinig mogelijk versnipperen. Tegen die achtergrond is een beperkt aantal samenhangende stukken geplaatst bij enkele musea in de regio en bij verzamelaars die gespecialiseerd zijn in een radiomerk of verzamelthema.

De resterende, enkele duizenden, objecten zijn verkocht aan meer dan 100 verzamelaars, via verkoopsites en via de beurs in Driebergen.


Scroll naar boven