Boek over Ir. Louis Christiaan Kalff 

Bron: Persbericht juli 2006 over Boek en tentoonstelling Ir. Louis Christiaan Kalff (1897-1976)

Begin december is het boek “Ir. Louis Christiaan Kalff (1897-1976)”, geschreven door Peter van Dam, verschenen.

Louis C. Kalff is in ons land een van de pioniers op het gebied van industriële vormgeving. Ook was hij de man die de reclamevormgeving van Philips een helder en modern gezicht gaf. Verder verwierf Kalff naam als lichtarchitect in grote lichtprojecten die hij voor zijn werkgever Philips ten uitvoer bracht.

Geboren in Amsterdam in 1897 groeide Kalff op in een intellectueel milieu. Na het afronden van de HBS kwam hij terecht op de Quilliniusschool, de latere Rietveld Academie waar hij zich bekwaamde in meubelmaken, beeldhouwen, boetseren en reclametekenen. Dit kreeg in 1916 een vervolg door zijn inschrijving op de Polytechnische School (latere TH) in Delft voor de opleiding van architect.

In zijn studietijd was hij al spoedig actief als grafisch ontwerper in de studentenalmanakken en ontwerper van diverse affiches. Door studiegenoten werd hij in 1924 attent gemaakt, dat er bij Philips op de afdeling reclame een plaats vrijkwam. Niet lang daarna gaf Kalff leiding aan een reclamestudio bij Philips. De opdrachten gingen verder dan het louter ontwerpen van reclamemateriaal, maar breidde zich uit tot standbouw op jaarbeurzen, advertenties, verpakkingen, omslagen voor brochures, etalage- en winkelmateriaal naast productvormgeving. Onder zijn leiding werd in 1929 het Lichtadviesbureau opgericht. Hij nam met groots opgezette lichtshows deel aan internationale evenementen zoals de Wereldtentoonstellingen in Barcelona, Antwerpen, en Parijs.

Naast deze werkzaamheden, vervaardigde Kalff als freelance ontwerper, affiches voor o.a. de Holland-Amerikalijn, Braat Stalen Ramen, Zeebad Scheveningen, en PTT. Bij zijn werkgever Philips was Kalff tevens verantwoordelijk voor enkele architectuuropdrachten. Hij ontwierp ondermeer het Dr. A. F. Philips Observatorium, de diamantboorderij in Valkenswaard en diverse landhuizen voor directieleden. Voor en na de oorlog hield Kalff zich bezig met de industriële vormgeving waardoor een groot aantal Philips producten zijn afdeling ARTO (artistieke ontwerpgroep) passeerden. Na zijn pensionering in 1960 bleef Louis Kalff verbonden als adviseur aan het Philipsconcern.

In 1961 werd hij belast met de leiding en uitvoering van het Evoluon. Het was het laatste levenswerk van deze geniale lichtarchitect die bijna veertig jaar het artistieke geweten was binnen het Philips-concern. Het is deze unieke combinatie van grafisch ontwerper, industrieel vormgever, architect, promotor van kunstvormen, auteur van vele publicaties waardoor Kalff bekendheid genoot binnen vele vakgebieden. Dit boek is een reconstructie van zijn werk en leven. Vrijwel vergeten en tegelijkertijd midden in de belangstelling, dat is wellicht typerend voor ir. Louis Kalff.

Boek

Expositie

Ter gelegenheid van de verschijning van het boek wordt van 25 november tot en met 30 december in Centrum Beeldende Kunst de Krabbedans, Clausplein 10 (De Witte Dame)  in Eindhoven een tentoonstelling van het werk van Louis C. Kalff gehouden.

De kern van de tentoonstelling bestaat uit ongeveer dertig affiches, producten en foto’s van door Kalff ontworpen architectuur. Daarnaast is er op de tentoonstelling klein grafisch drukwerk te bewonderen, zoals advertenties, folders en omslagen voor diverse periodieken.

Boekpublicaties

Peter van Dam en Philip van Praag:
Fre Cohen, Leven en werk van een bewogen kunstenares. 1993
Amsterdam gaf het voorbeeld, Gemeentelijke opdrachten aan grafische kunstenaars. 1996
Stefan Schlesinger, Atelier voor Reclame. 1997
A.M. Cassandre en zijn Nederlandse opdrachtgevers. 1999

Peter van Dam:
P.A.H. Hofman, Haags sierkunstenaar. 1996
De auteur schreef ruim 120 artikelen over grafische kunstenaars en vormgeving in div. periodieken; Tableau, Ons Amsterdam, Boekenpost, Graficus, Pers, en Compres.

Scroll naar boven