In memoriam Jan Wolthuis

Op 6 oktober 2015 overleed een van onze eerste NVHR-leden, Jan Wolthuis uit Stadskanaal.

Ik herinner mij hem als enthousiast medelid met vriendelijk en open karakter. Hij werd een serieus verzamelaar van Duitse radio’s en specialiseerde zich op Wehrmacht apparatuur. Daar had hij veel kennis over opgebouwd.

In de jaren ‘70/’80 bezocht ik hem diverse malen en op beurzen hadden wij altijd contact. Zijn gezondheid liet soms te wensen over, maar hij bleef altijd optimistisch en actief.

In ons museum te Reusel pronkt nog een éénlamps glijspoelontvanger uit rond 1918, welke hij in Stadskanaal vond. Gemaakt door een plaatselijke smid.

Ons lid Derk Rouwhorst schonk dit een aantal jaar geleden weer aan de St. “Het Radio Amateur Museum” en daar wordt het nu gekoesterd als een der zéér weinig overgebleven amateurbouwsels uit die tijd!

Zo blijft ook aan hem een zeer goede herinnering bewaard.

Hij ruste in vrede,

Frans Driesens

Scroll naar boven