In Memoriam Ada Reulen

Het zal sommige lezers opvallen dat er een memoriam in ons RHT staat van een vrouwelijke overledene, immers vrijwel alle leden van de NVHR zijn van het mannelijk geslacht. Daarom wil ik dat graag even toelichten. Ada Reulen was de echtgenote van Hans Reulen. Deze naam zal veel mensen wel bekender in de oren klinken. Hans Reulen was, tot aan zijn dood in september 2019, vele jaren lid van de NVHR. Toen onze vereniging, aanvankelijk klein begonnen, onze ledenadministratie bestond bij wijze van spreken uit een schriftje met een lijst namen van de leden, ontstond al snel de noodzaak voor het voeren van een echte ledenadministratie. Met enthousiasme heeft Hans Reulen zich daarmee beziggehouden, al heel snel samen met zijn echtgenote Ada. We spreken in het begin over de tijd zonder computers en kopieermachines.

Het bestand aan kantoormachines bestond in die tijd uit een stencilmachine voor het drukken van het verenigingstijdschrift en de IBM-typemachine van Ada, u weet wellicht wel, met zo’n rond springend letterbolletje. Daarmee werden door Ada alle administratieve handelingen verricht. U moet daarbij denken aan het sturen van berichten naar nieuwe leden, het typen van de adresstickers voor het RHT en de enveloppen voor versturen van de lidmaatschapskaarten die ook nog eens met haar mooie en duidelijke handschrift stuk voor stuk werden geschreven, kopieermachines en printers bestonden nog niet! Bij het verzenden van het RHT stond de hal van hun huis boordevol met stapels RHT’s.

Het moet voor Ada geen pretje zijn geweest want ze was heel erg op orde en netheid in haar huis gesteld. Daarnaast had Ada regelmatig met gezondheidsproblemen te maken, maar ondanks dat alles vond ze tijd om dit enorme werk belangeloos te doen. Ook hun zoon Rody heeft voor de NVHR veel betekend. Nadat Piet van Dort een opzet voor een geautomatiseerde ledenadministratie had gemaakt, is die door de zoon van Ada en Hans, Rody Reulen, verder vervolmaakt en is het in gebruik gebleven totdat Tineke en Jan Schuurbiers dit werk van hen hebben overgenomen.

Bij mijn regelmatig bezoeken aan de familie Reulen moet ook haar enorme gastvrijheid genoemd worden. Menigmaal werd ik bij bezoeken aan hen verwend met een heerlijke kop soep en ik kan u verzekeren, die kwam niet uit een kant-en-klaar-pakje!

Velen van u zullen Ada en Hans kennen van de ruilbeurzen. Als onafscheidelijk stel bezochten ze in principe elke beurs samen. Dat gold ook voor de bezoeken aan de jubileumfeesten die we om de 5 jaar laten plaatsvinden. Helaas is Hans overleden in 2019 en hebben zij beiden het feest van het 45-jarig bestaan niet meer mee kunnen maken omdat haar gezondheid na het overlijden van Hans dat niet meer toeliet.

Wij verliezen in haar een vrouw met een enorme betrokkenheid voor onze NVHR en wensen haar beide kinderen Fiona en Rody de kracht om het verlies van hun moeder te kunnen verwerken. Dat zij moge rusten in vrede.

Jacques Hermans

Scroll naar boven