Radiotechniek, een boeiende hobby

In september 2017 starten wij in Ede weer met de beginnerscursus "Eenvoudige radiotechniek".

Veel leden houden zich bezig met verzamelen van oude radio's en van apparaten die met de historie van de radio te maken hebben. Deze radio's zijn niet altijd in werkende toestand verworven. Om tot reparatie hiervan te kunnen komen is een stuk basiskennis nodig.

Dik geeft les
dik en jacques

Deze basiskennis kan je opdoen door deel te nemen aan de beginnerscursus ''Eenvoudige radiotechniek''.

De cursus wordt gegeven in Ede. Een keer per maand is er een cursusavond op de vrijdag. De cursus duurt 2 jaar.

De cursus behandelt begrippen zoals radio-ontvangst, hoogfrequent versterking, detectie, laagfrequent versterking en voeding. Ook meetapparatuur en meten van bepaalde zaken komen aan de orde.

examen

Haro en Gert-Jan

Aansluitend hieraan is de vervolgcursus. Hierin wordt de basiskennis verder uitgediept en aangevuld met onder andere theorie en praktijk over FM (stereo) ontvangst, laagfrequent versterking en foutzoeken.

Het 2e cursusjaar van de beginnerscursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat wordt een mooi getuigschrift uitgereikt. Na het behalen van het getuigschrift mag je deelnemen aan de reparatieavonden die ook een keer per maand in Ede gehouden worden. Tevens heb je hiermee toegang tot de vervolgcursus.

cursisten
Jacques laat luistervink zien
Naast het opdoen van theoretische kennis ga je ook sociale contacten opdoen, je komt terecht in een groep enthousiaste mensen. Dit levert je naast veel gezelligheid ook een bron van ervaring op waar je haast wel eindeloos uit kunt putten.
Dik legt wat uit

De cursusorganisatie Ede nodigt je van harte uit je aan te melden voor de beginnerscursus die in september van start zal gaan.

Tot ziens!

Gert van Wee
Jacques Hermans
Dik Engelfriet

Examencommissie opleiding radiotechniek N.V.H.R.

Aanmelden; gert.van.wee@hccnet.nl
of
cursus@nvhr.nl