Radio Historisch Tijdschrift

Het Radio Historisch Tijdschrift verschijnt 4x per jaar, leden kunnen kosteloos één advertentie per keer plaatsen

Plaats een advertentie (eerst inloggen)

RHT Trefwoordenlijst
Trefwoord
Standaard
trefwoord
Schrijver

Jaar

Extra instellingen

Zoeken

Onderwerpen RHT maart 2021, nummer 176
RHT 176 heeft de volgende inhoud (verschijnt begin maart):
 • Belangrijke mededeling van het bestuur.
 • Piet Blaas doet een oproep voor het goed in stand houden van onze NVHR-schema- theek.
 • Dankbetuigingen voor uw reacties op het overlijden van John Hupse en Frans Drie- sens.
 • Jacques Hermans bespreekt de nabije toekomst van de NVHR na het overlijden van John Hupse en het aftreden, in april dit jaar, van onze secretaris Mart Bierhoff.
 • Peter den Boer bespreekt het kleine buizenmerk Ratron.
 • Ed Plevier heeft zich beziggehouden met het NRI-ontvangtoestel ‘Amateur’.
 • Jaap Wolterson (al 25 jaar lid van de redactie) bespreekt het boek Roelof Visser. Pionier van de Nederlandse Omroeptechniek van Wim Visser.
 • John Koster meldt dat de NVHR-bibliotheek vrijwel geheel gedigitaliseerd is.
 • Een overdruk uit het Philips Technisch Tijdschrift van november 1946 over clandestiene radioproductie in bezettingstijd.
 • Rudolf Moers voert ons door de theorie van secundaire transformatorstromen voor gelijkrichters.
 • De ‘GSM’ van Napoleon is een project van de gemeente Deurne, het Museum Tech- niek met ‘n ziel en Jo Ruffini; dit was gepland op 13-5-2021, maar is een jaar opge- schoven naar Hemelvaart 2022.
 • Lieuwe van der Velde vertelt hoe hij van Rens&Rens bij Rijkswaterstaat is terechtge- komen.
 • In memoriam Cees Plukker, door Fred Haanebeek.
 • Audio op de rechte helling. Spreekuur TC met Anneke en Colette. Door Piet van Schagen.
 • Tom de Boer over een (door Piet van Schagen) nagebouwde oorlogsradio die in een uitgeholde bijbel was gebouwd.
 • Lieuwe van der Velde heeft een aantel hoogspanningscascades gevonden.
 • Mededeling over der verkoop van de radio-nalatenschap van Frans Driesens.
 • Agenda voor de opgeschorte 48e Algemene Vergadering.
 • Financieel verslag over 2020 (Hans Houtkamp is al 25 jaar penningmeester).
 • De evenementencommissie kijkt vooral (voor)uit naar 45 jaar NVHR in 2022.
 • De rubrieken.

De redactie wenst u veel leesplezier met dit RHT!
 

Onder deze links vindt u de webadressen (URL's) van onze zusterverenigingen.
Verder treft u hier de inhoudsopgaves aan van de zustertijdschriften:

Info over zustertijdschriften en webadressen dec 2020
Info over zustertijdschriften en webadressen sep 2020
Info over zustertijdschriften en webadressen juni 2020
Info over zustertijdschriften en webadressen mrt 2020
Info over zustertijdschriften en webadressen dec 2019
Info over zustertijdschriften en webadressen sep 2019
Info over zustertijdschriften en webadressen juni 2019
Info over zustertijdschriften en webadressen mrt 2019
Info over zustertijdschriften en webadressen dec 2018
Info over zustertijdschriften en webadressen sep 2018 (pdf)
Info over zustertijdschriften en webadressen juni 2018 (pdf)
Info over zustertijdschriften en webadressen mrt 2018 (pdf)
Info over zustertijdschriften en webadressen dec 2017 (pdf)
Info over zustertijdschriften en webadressen juni 2017 (pdf)
 

R.H.T. op internet (uitgebreide versie van sommige onderwerpen uit het RHT)

Nieuwsarchief


Radio Historisch Tijdschrift op cd-rom, verkrijgbaar op de NVHR-beurs