Bibliotheek

De NVHR is druk bezig de ďpapierenĒ bibliotheek te digitaliseren. Boeken en tijdschriften die nog niet gedigitaliseerd zijn, blijven gewoon te leen.


het Radiotoestel in de Tweede Wereldoorlog,
Gidi Verheijen
NVHR bibliotheek
Trefwoord
Standaard
trefwoord
Schrijver

Jaar

Extra instellingen

Zoeken
NVHR on-line bibliotheek

Zoeken in de bibliotheek kan op twee manieren: 

  • Via "NVHR bibliotheek", hiermee wordt gezocht naar titels van alle boeken en tijdschriften, dus ook die van de fysieke bibliotheek
  • Via "NVHR on-line bibliotheek", hiermee wordt de inhoud doorzocht van de boeken en tijdschriften die on-line staan op de NVHR-server

Aanwinsten 19 januari 2020

AVRO AVRO 1923-1948. 158 blz 1948
Bouman, J.A.J. en J Roorda jr Radio-technisch vademecum. 232 blz. 1931
Czech, J. Oscilloscope measuring technique; priciples and applications of modern cathode ray oscilloscopes. XVIII, 620 blz. (Philips Technical Library) 1965
Dale, Rodney The Sinclair story. VIII, 184 blz. 1985
Henderickx, P.H. Het nieuwe radioboek voor jongens. 175 blz. 1930
Hickman, Ian Digital storage oscilloscopes. VII, 151 blz. 2001
Hickman, Ian Oscilloscopes, how to use them, how they work; 5th ed. XI, 262 blz. 2005
McWhorter, Richard The vacuum tube shortwave receiver; understanding and troubleshooting. VIII, 196 blz. 2007
Radio Times Jaargang 1926 (januari t/m februari)  
Shaeffer, Derek K. and Thomas H. Lee The design and implementation of low power CMOS radio receivers. XXIII, 193 blz. 2002
Sinclair, Ian and John Dunton Practical electronics handbook; 6th ed. XVIII, 570 blz. 2007
Whitaker, Jerry C. Power vacuum tubes handbook; 3rd ed. XXVII, 662 blz. 2012

De NVHR Online Bibliotheek; de stand van zaken

Tijdschriften online 3484
Artikelen in RHT 1716 (waarvan 177 online)
Boeken online   847
Boeken fysiek 1105 (waarvan 37 zoek)
Totaal 7152
   
Gescande tijdschriften:  
   
Amroh-Bulletin 1933-1937 (incompleet)
B.V.W.S. Bulletin 1976-2005
Electro Radio 1926
Electro Radio Mercuur 1948-1956
Funk-Technik 1946-1953 (incompleet)
Oude Hoorn, Dí 1975-1979
Philips Technical Review 1936-1988
Radio Blan 1960-1966
Radio Bulletin 1937-1968, 1970-1982 (beginjaren incompleet)
Radio Electronica 1953-1971
Radio Expres 1923-1948
Radio-Nieuws 1917-1935
Radio Revue 1945-1949
Radio Times 1923-1925, 1926 (jan-feb), 1929 (okt-dec)
Radio Wereld 1923-1929, 1930 (1e 20 nummers)
Radiowereld 1949-1954 (incompleet)
TSF Moderne, La 1920-1923 (aantal losse nummers)
Wireless Constructor 1926
Wireless World 1920-1932

Aanvraag boek of tijdschrift (eerst inloggen)

De uitleenprocedure voor gedrukte informatie is als volgt:

  • Alleen voor leden;

  • Bij het uitlenen wordt per boek een leenbon ingevuld en door de lener ondertekend;

  • Bij terugkomst van het boek wordt de betreffende leenbon door of namens de beheerder van de bibliotheek afgetekend;

  • Het lenen is in principe voor een periode van ruilbeurs tot ruilbeurs. De bibliothecaris neemt de aangevraagde boeken of tijdschriften mee naar de beurs. Een aanvraag kan per e-mail (dit heeft de voorkeur), telefonisch of schriftelijk;

  • Het verlengen van de uitleenperiode kan alleen na afspraak, vlak voor het einde van de lopende periode, onder voorwaarde dat niet een volgende aanvraag voor het betreffende werk is binnengekomen. Dit om de doorstroming van veel gevraagde boeken te bevorderen;

  • Sommige documenten worden i.v.m. kwetsbaarheid niet uitgeleend. In bepaalde gevallen kan de bibliothecaris voor een pdf-file van het document zorgen.