Bibliotheek

De NVHR is druk bezig de ďpapierenĒ bibliotheek te digitaliseren. Boeken en tijdschriften die nog niet gedigitaliseerd zijn, blijven gewoon te leen.Jan Corver - Het draadloos amateurstation I
NVHR bibliotheek
Trefwoord
Standaard
trefwoord
Schrijver

Jaar

 

Extra instellingen

Soort
Zoeken
NVHR on-line bibliotheek

 

Zoeken in de bibliotheek kan op twee manieren: 

  • Via "NVHR bibliotheek", hiermee wordt gezocht naar titels van alle boeken en tijdschriften, dus ook die van de fysieke bibliotheek
  • Via "NVHR on-line bibliotheek", hiermee wordt de inhoud doorzocht van de boeken en tijdschriften die on-line staan op de NVHR-server

Gescande publicaties 13 januari 2021

Brink, E.A.B.J. ten en C.W.L. Schell Geschiedenis van de Rijkstelegraaf; 1852-1952. XX, 528 blz. 1954
Fleming, John Ambrose Electrons, electric waves, and wireless telephony; I-IX. 57 blz. 1922
Archer, Gleason L. History of radio to 1926. X, 421 blz. 1938
Lutz, Louis en Ton van Tomputte KRO; 1925-1950. 94 blz. 1950
Muiderkring, De Elektronisch jaarboekje '54. 190 blz. 1954
Muiderkring, De Elektronisch jaarboekje '55. 158 blz. 1955
Muiderkring, De Elektronisch jaarboekje '56. 224 blz. 1956
Muiderkring, De Elektronisch jaarboekje '57. 224 blz. 1957
Popular Wireless Jaargang 1923-05-06  
Zworykin, V.K. and G.A. Morton Television; the electronics of image transmission; 4th pr. XI, 646 blz. 1946

De NVHR Bibliotheek

Online    
Tijdschriften 5583  
Artikelen in het RHT (1977-2006) 1225  
Boeken 1902  
Totaal online 8710  
     
Offline    
Boeken (nog te scannen)

188

waarvan 32 zoek
Boeken gescand, niet online

3

op verzoek van de auteursrechthebbenden offline gezet. Individuele kopieŽn kunnen worden opgevraagd bij de bibliothecaris.
Artikelen in het RHT (2007-2020)

542

 
Totaal offline

  733

 
     
Totaal bibliotheek

9443

 
   
Gescande tijdschriften  
Amateur Wireless (UK) 1922
Amroh-Bulletin 1933-1937 (incompleet)
Apparatenblad 1946-01
Biedermann's Radio-Maandblad voor den Radiohandel 1926-1930
BORN 1930-01
B.V.W.S. Bulletin (UK) 1976-2005
CQ-NVIR 1937, 1938-02
Electro Radio 1923-1926 (2e halfjaar),
Electro Radio Mercuur 1948-1956
Funk-Technik (D) 1946 (1-2), 1947-1960, 1961 (1-2), 1970 (17), 1975-1986
Funkschau1 (D) 1951-1953, 1954 (1), 1955-1959, 1960 (1-2)
In en om de Philipsfabrieken 1938 (4-6,8), 1939 (7-9,11-12), 1940 (1-7), 1941 (6-8)
Modern Wireless (UK) 1923-1926
Oude Hoorn, Dí 1975-1979
Philips Electronisch Meten 1946-1951 jaargang 1, 2 (1-2, 4-12), 3 (1-4, 7-8, 12)
Philips Technical Review 1936-1988
Philips Transmitting News 1941
Popular Radio (USA) 1922-1928
Popular Wireless (UK) 1922-1923 (1e halfjaar)
Radio (bijlage van het weekblad "Elektra") 1932 (2e halfjaar), 1933 (1e halfjaar)
Radio Blan 1960-1966
Radio Broadcast (USA) 1922-1930
Radio Bulletin 1937-1991, 1997 (beginjaren incompleet)
Radio Electronica 1953-1974, 1976-1977
Radio Expres 1923-1948
Radio Historisch Tijdschrift2 1977-2006
Radio-Nieuws 1917-1935
Radio Revue (B) 1945-1949
Radio Times (UK) 1923-1930
Radio van en voor den amateur 3 losse nummers
Radio Wereld 1923-1931
Radiowereld 1949-1954 (incompleet)
Televisie 1931-01
Television (and Short-Wave World) (UK) 1928, 1934-1939
TSF Moderne, La (F) 1920-1923 (6 losse nummers)
Wireless Constructor (UK) 1924-1928, 1931-1933
Wireless Weekly (UK) 1923
Wireless World (UK) 1917-1950
   
1) 1954: alleen Hauptteil, geen Nachrichtenteil (geen advertenties) en geen omslagen. Vanaf 1960 alleen Hauptteil en geen Nachrichtenteil.
2) Gescande artikelen uit het RHT zijn herkenbaar aan een onderstreepte code.

Aanvraag boek (eerst inloggen)

De uitleenprocedure voor gedrukte informatie is als volgt:

  • Alleen voor leden;

  • Bij het uitlenen wordt per boek een leenbon ingevuld en door de lener ondertekend;

  • Bij terugkomst van het boek wordt de betreffende leenbon door of namens de beheerder van de bibliotheek afgetekend;

  • Het lenen is in principe voor een periode van beurs tot beurs. De bibliothecaris neemt de aangevraagde boeken of tijdschriften mee naar de beurs. Een aanvraag kan worden gedaan per e-mail (dit heeft de voorkeur), telefonisch of schriftelijk;

  • Het verlengen van de uitleenperiode kan alleen na afspraak, kort voor het einde van de lopende periode, onder voorwaarde dat niet een volgende aanvraag voor het betreffende werk is binnengekomen. Dit om de doorstroming van veel gevraagde boeken te bevorderen;

  • Enkele nog niet gescande documenten worden i.v.m. kwetsbaarheid niet uitgeleend. Indien mogelijk kan de bibliothecaris voor een pdf-file van het document zorgen.