Bibliotheek

De NVHR is druk bezig de “papieren” bibliotheek te digitaliseren. Boeken en tijdschriften die nog niet gedigitaliseerd zijn, blijven gewoon te leen.


het Radiotoestel in de Tweede Wereldoorlog,
Gidi Verheijen
NVHR bibliotheek
Trefwoord
Standaard
trefwoord
Schrijver

Jaar

Extra instellingen

Zoeken
NVHR on-line bibliotheek

Zoeken in de bibliotheek kan op twee manieren: 

 • Via "NVHR bibliotheek", hiermee wordt gezocht naar titels van alle boeken en tijdschriften, dus ook die van de fysieke bibliotheek
 • Via "NVHR on-line bibliotheek", hiermee wordt de inhoud doorzocht van de boeken en tijdschriften die on-line staan op de NVHR-server

Aanwinsten 25 november 2019

 • Hallo Bandoeng, hier Den Haag; herinneringen aan de eerste telefoongesprekken tusschen Nederland en Nederlandsch-Indië. 81 blz. 1928

 • American Radio Relay League - The A.R.R.L. antenna book; 21st ed. 905 blz. 2007

 • Amroh - Kristallempfänger met Germaniumdiode. 11 blz. 1954

 • Berkus, Eric - Een geschiedenis van het Nederlands Elektronica en Radio Genootschap (NERG). 45 blz. 2016

 • Carr, Joseph J. - Practical antenna handbook; 4th ed. 625 blz. 2001

 • Corver, J. - Radio-ontvangtechniek (grondslagen); 2e geh. herz. dr. 407 blz. 1949

 • Egan, Michael - Radio voor amateurs; met 83 foto's en teekn.; voor Nederland bew. door W. Harmsen. 104 blz. 1926

 • Dijkstra, Klaas - Radio Malabar; herinneringen aan een boeiende tijd; 1914-1945; deel 1: de langegolfperiode. 426 blz. 2014

 • Dijkstra, Klaas - Radio Malabar; herinneringen aan een boeiende tijd; 1914-1945; deel 2: de kortegolf periode. 421 blz. 2014

 • Lamberts, Bé en Pauline Opmeer - Radio Kootwijk; cultuurhistorische effectrapportage. 137 blz. 2004

 • Marcus, William and Alex Levy - Elements of radio servicing; 5th pr. 474 blz. 1947

 • Mazzotto, Domenico - Wireless telegraphy and telephony; with 253 ills. 419 blz. 1906

 • Mariens, Gust - Spelen met radio; n.a.v. de tentoonstelling in het "Museum voor Speelgoed en Volkskunde" te Mechelen van 15 maart tot 30 september 1986; foto's: George Charlier. 68 blz. 1986

 • Philips - Philips' ontvanglampen en zendlampen voor gebruik in de draadlooze telegrafie en telefonie. 6 blz. 1919

 • Rothammel, Karl - Antennenbuch; 12. aktualisierte und erweiterte Aufl.; mit 1270 Abb. und über 135 Tabellen, neu bearbeitet von Alois Krischke. 995 blz. 2011

 • Sarkar, Tapan K. , Robert J. Mailloux, Arthur A. Oliner [et al.] - History of wireless. 681 blz. 2006

 • Telefunken - System Telefunken. 44 blz. 1919

 • Telefunken - 25 Jahre Telefunken; Festschrift der Telefunken-Gesellschaft 1903-1928. 345 blz. 1928

  Wiel, Joep van der - Het nieuwe wonder; over het ontstaan van het Nederlandse omroepbestel, 1919-1930. 121 blz. 2006

  Aanvraag boek of tijdschrift (eerst inloggen)

  De uitleenprocedure voor gedrukte informatie is als volgt:

  • Alleen voor leden;

  • Bij het uitlenen wordt per boek een leenbon ingevuld en door de lener ondertekend;

  • Bij terugkomst van het boek wordt de betreffende leenbon door of namens de beheerder van de bibliotheek afgetekend;

  • Het lenen is in principe voor een periode van ruilbeurs tot ruilbeurs. De bibliothecaris neemt de aangevraagde boeken of tijdschriften mee naar de beurs. Een aanvraag kan per e-mail (dit heeft de voorkeur), telefonisch of schriftelijk;

  • Het verlengen van de uitleenperiode kan alleen na afspraak, vlak voor het einde van de lopende periode, onder voorwaarde dat niet een volgende aanvraag voor het betreffende werk is binnengekomen. Dit om de doorstroming van veel gevraagde boeken te bevorderen;

  • Sommige documenten worden i.v.m. kwetsbaarheid niet uitgeleend. In bepaalde gevallen kan de bibliothecaris voor een pdf-file van het document zorgen.