Bibliotheek

De NVHR is druk bezig de “papieren” bibliotheek te digitaliseren. Boeken en tijdschriften die nog niet gedigitaliseerd zijn, blijven gewoon te leen.


het Radiotoestel in de Tweede Wereldoorlog,
Gidi Verheijen
NVHR bibliotheek
Trefwoord
Standaard
trefwoord
Schrijver

Jaar

 

Extra instellingen

Soort
Zoeken
NVHR on-line bibliotheek

Zoeken in de bibliotheek kan op twee manieren: 

  • Via "NVHR bibliotheek", hiermee wordt gezocht naar titels van alle boeken en tijdschriften, dus ook die van de fysieke bibliotheek
  • Via "NVHR on-line bibliotheek", hiermee wordt de inhoud doorzocht van de boeken en tijdschriften die on-line staan op de NVHR-server

Gescande publicaties 28 oktober 2020

Ainslie, Alan C. Electronic test equipment projects. 88 blz. 1981
Benoit, Hervé Digital television; satellite, cable, terrestrial, IPTV, mobile TV in the DVB framework; 3rd. ed. XIV, 289 blz. 2008
Gulati, R.R. Monochrome and colour television; rev. 2nd. ed. XIII, 688 blz. 2005
Jonker, Johan Lodewijk Hendrik Stroomverdeeling in versterkerbuizen; proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de technische wetenschap aan de Technische Hoogeschool te Delft. 184 blz. 1942
Kühne, Fritz Schliche und Kniffe für Radiopraktiker; Teil I, Erfahrungen aus Werkstatt und Labor. 64 blz. 1964
Lundström, Lars-Ingemar Understanding digital television; an introduction to DVB systems with satellite, cable, broadband and terrestrial TV. XII, 326 blz. 2006
Popular Radio (USA) Jaargangen 1922-1928  
Radio Broadcast (USA) Jaargangen 1922-1930  
Renardy, Adolf Fachzeichnen für Radio- und Fernsehtechniker; Zeichnungen von Erich Schülzke; mit 95 Tafeln. 112 blz. 1965
Schwitters, M.E. Een halve eeuw NOZEMA; het Nederlandse zenderpark in de periode 1935-1985. 49 blz. 1985
Sutaner, Hans Zweikreis-Empfänger; mit 45 Bildern und Schaltungen; 6. und 7. Aufl. 64 blz. (Radio Praktiker Bücherei; 15) 1959
Telefunken Die Fernseh-Bildröhre; mit 72 Bildern und einer mehrfarbigen Tafel. 82 blz. 1959

De NVHR Bibliotheek

Online    
Tijdschriften 5150  
Artikelen in het RHT 1225  
Boeken 1554  
Totaal online 7929  
     
Offline    
Boeken   475 Waarvan 31 zoek
Boeken digitaal, niet online       3 Op verzoek van de auteursrechthebbenden offline gezet. Individuele kopieën kunnen worden opgevraagd bij de bibliothecaris.
Artikelen in het RHT   522  
Totaal offline 1000  
     
Totaal bibliotheek 8929  
     
Gescande tijdschriften    
     
Amateur Wireless (UK) 1922  
Amroh-Bulletin 1933-1937  Incompleet
Apparatenblad 1946-01  
Biedermann's Radio-Maandblad voor den Radiohandel 1926-1930  
BORN 1930-01  
B.V.W.S. Bulletin (UK) 1976-2005  
CQ-NVIR 1938-02  
Electro Radio 1926  
Electro Radio Mercuur 1948-1956  
Funk-Technik (D) 1946-1954, 1955 (1-7), 1970 (17), 1975-1986  
Funkschau1 (D) 1951-1953, 1954 (1), 1955-1959, 1960 (1-2)  
Modern Wireless (UK) 1923-1926  
Oude Hoorn, D’ 1975-1979  
Philips Technical Review 1936-1988  
Popular Radio (USA) 1922-1928  
Radio Blan 1960-1966  
Radio Broadcast (USA) 1922-1930  
Radio Bulletin 1937-1968, 1970-1991, 1997 Beginjaren incompleet
Radio Electronica 1953-1974, 1976-1977  
Radio Expres 1923-1948  
Radio Historisch Tijdschrift2 1977-2006  
Radio-Nieuws 1917-1935  
Radio Revue (B) 1945-1949  
Radio Times (UK) 1923-1930  
Radio van en voor den amateur   Aantal losse nummers
Radio Wereld 1923-1931  
Radiowereld 1949-1954 Incompleet
Televisie 1931-01  
Television (and Short-Wave World) (UK) 1928, 1934-1939  
TSF Moderne, La (F) 1920-1923 Aantal losse nummers
Wireless Constructor (UK) 1924-1928  
Wireless Weekly (UK) 1923  
Wireless World (UK) 1918-1950  
     
1) 1954: alleen Hauptteil, geen Nachrichtenteil (geen advertenties) en geen omslagen. Vanaf 1960 alleen Hauptteil en geen Nachrichtenteil.
2) Gescande artikelen uit het RHT zijn herkenbaar aan een onderstreepte code.

Aanvraag boek (eerst inloggen)

De uitleenprocedure voor gedrukte informatie is als volgt:

  • Alleen voor leden;

  • Bij het uitlenen wordt per boek een leenbon ingevuld en door de lener ondertekend;

  • Bij terugkomst van het boek wordt de betreffende leenbon door of namens de beheerder van de bibliotheek afgetekend;

  • Het lenen is in principe voor een periode van beurs tot beurs. De bibliothecaris neemt de aangevraagde boeken of tijdschriften mee naar de beurs. Een aanvraag kan worden gedaan per e-mail (dit heeft de voorkeur), telefonisch of schriftelijk;

  • Het verlengen van de uitleenperiode kan alleen na afspraak, kort voor het einde van de lopende periode, onder voorwaarde dat niet een volgende aanvraag voor het betreffende werk is binnengekomen. Dit om de doorstroming van veel gevraagde boeken te bevorderen;

  • Enkele nog niet gescande documenten worden i.v.m. kwetsbaarheid niet uitgeleend. Indien mogelijk kan de bibliothecaris voor een pdf-file van het document zorgen.