Bibliotheek

De NVHR is druk bezig de ďpapierenĒ bibliotheek te digitaliseren. Boeken en tijdschriften die nog niet gedigitaliseerd zijn, blijven gewoon te leen.


het Radiotoestel in de Tweede Wereldoorlog,
Gidi Verheijen
NVHR bibliotheek
Trefwoord
Standaard
trefwoord
Schrijver

Jaar

Soort

 

Extra instellingen

Zoeken
NVHR on-line bibliotheek

Zoeken in de bibliotheek kan op twee manieren: 

  • Via "NVHR bibliotheek", hiermee wordt gezocht naar titels van alle boeken en tijdschriften, dus ook die van de fysieke bibliotheek
  • Via "NVHR on-line bibliotheek", hiermee wordt de inhoud doorzocht van de boeken en tijdschriften die on-line staan op de NVHR-server

Aanwinsten 6 april 2020

Amos, S.W. and M.R. James Principles of transistor circuits; introduction to the design of amplifiers, receivers and other circuits; 9th ed, repr. 402 blz. 2000
Berghen, Fons Vanden Het Internet van de 19e eeuw; over de opkomst van de allereerste vorm van elektrische telecommunicatie in BelgiŽ en Europa: de telegrafie. 433 blz. 2012
Blaine, Robert Gordon Aetheric or wireless telegraphy. 228, IV blz. 1916
CQ-NVIR 1938-02  
General Electric Company Power transistors; power MOSFETs, IGT transistors, power bipolar transistors, power Darlingtons. VI, 858 blz. 1985
Herpen, Jan J. van De Hilversumse Draadloze Omroep; deel V; van Comitť tot Stichting (eerste halfjaar 1926). 173 blz. 1999
Ollendorff, Franz Die Grundlagen der Hochfrequenztechnik; eine EinfŁhrung in die Theorie; mit 379 Abbn. im Text und 3 Tafeln. XVI, 643 blz. 1926
Pike, Charles A. Transistor fundamentals; basis transistor circuits; 14th pr. 198 blz. 1982
Radio Times Jaargang 1928 (januari-februari)  
RCA Power transistors; selection guide, data, application notes. 871 blz. 1974
Sowerby, A.L.M. Foundations of wireless; completely revised and enlarged 4th ed. (revised) repr. 358 blz. 1946
Thrower, Keith R. Radio valve data; supplement to British radio valves; the classic years; characteristics and connections for over 4000 valves. 196 blz. 2009

De NVHR Bibliotheek

Online  
Tijdschriften 4064
Artikelen in het RHT1   519
Boeken 1108
Totaal online 5691
   
Niet online  
Boeken   849 (waarvan 30 zoek)
Artikelen in het RHT 1208
Totaal niet online 2057
   
Totaal bibliotheek 7748
   
Gescande tijdschriften  
   
Amroh-Bulletin 1933-1937 (incompleet)
Apparatenblad 1946-01
BORN 1930-01
B.V.W.S. Bulletin 1976-2005
CQ-NVIR 1938-02
Electro Radio 1926
Electro Radio Mercuur 1948-1956
Funk-Technik 1946-1954
Funkschau2 1951-1953, 1954 (1), 1955-1959, 1960 (2)
Modern Wireless 1923-1926
Oude Hoorn, Dí 1975-1979
Philips Technical Review 1936-1988
Radio Blan 1960-1966
Radio Bulletin 1937-1968, 1970-1991 (beginjaren incompleet)
Radio Electronica 1953-1971
Radio Expres 1923-1948
Radio-Nieuws 1917-1935
Radio Revue 1945-1949
Radio Times 1923-1927, 1928 (jan-feb), 1929 (okt-dec)
Radio van en voor den amateur (aantal losse nummers)
Radio Wereld 1923-1929, 1930 (eerste 20 nummers)
Radiowereld 1949-1954 (incompleet)
Televisie 1931-01
TSF Moderne, La 1920-1923 (aantal losse nummers)
Wireless Constructor 1926
Wireless World 1918-1932
   
1) Artikelen met onderstreepte RHT code zijn online beschikbaar.
2) 1954: alleen Hauptteil, geen Nachrichtenteil (geen advertenties) en geen omslagen. Vanaf 1960 alleen Hauptteil en geen Nachrichtenteil.

Aanvraag boek of tijdschrift (eerst inloggen)

De uitleenprocedure voor gedrukte informatie is als volgt:

  • Alleen voor leden;

  • Bij het uitlenen wordt per boek een leenbon ingevuld en door de lener ondertekend;

  • Bij terugkomst van het boek wordt de betreffende leenbon door of namens de beheerder van de bibliotheek afgetekend;

  • Het lenen is in principe voor een periode van beurs tot beurs. De bibliothecaris neemt de aangevraagde boeken of tijdschriften mee naar de beurs. Een aanvraag kan worden gedaan per e-mail (dit heeft de voorkeur), telefonisch of schriftelijk;

  • Het verlengen van de uitleenperiode kan alleen na afspraak, kort voor het einde van de lopende periode, onder voorwaarde dat niet een volgende aanvraag voor het betreffende werk is binnengekomen. Dit om de doorstroming van veel gevraagde boeken te bevorderen;

  • Enkele nog niet gescande documenten worden i.v.m. kwetsbaarheid niet uitgeleend. Indien mogelijk kan de bibliothecaris voor een pdf-file van het document zorgen.