Bibliotheek

De N.V.H.R. heeft een uitgebreide bibliotheek voor haar leden. Er is daarnaast een aantal online titels opgenomen die door iedereen kunnen worden ingezien


het Radiotoestel in de Tweede Wereldoorlog,
Gidi Verheijen
NVHR bibliotheek
Trefwoord
Standaard
trefwoord
Schrijver

Jaar

Extra instellingen

Zoeken

Online bibliotheek

Aanwinsten

 • Bishop, Owen - Practical electronic filters, 1991

 • Bishop, Owen - Practical electronic design data, 1992

 • Bishop, Owen - Remote control handbook, 1988

 • Corver, J. - Het superheterodyne boek; 2e geh. herz. dr., 1948

 • De Groot en Roos catalogus (ongeveer 1930)

 • Lissen - Lissen catalogus 1930

 • Peeters, W. - Het radio-ontvangtoestel van den zelfbouwenden amateur; handleiding behoorende bij het 3=4-lamps toestel voor omroep-ontvangst en ultra-korte golf (h.f., det., 1=2 l.f. transf. verst.), 1928

 • Palmer, F.C. - The practical car radio handbook, 1963

 • Penfold, R.A. - 50 Opamp schakelingen, 1979

 • Rubaroe, G.T. - Essential theory for the electronics hobbyist, 1977

 • Sinclair, Ian R. - Introducing digital audio; CD, DAT and sampling, 2nd ed. 1992

 • Sinclair, Ian R. - Electronic power supply handbook, 1990

 • Wilson, F.A. - Elements of electronics; book 5, Communication, 1981

Aanvraag boek of tijdschrift (eerst inloggen)

De uitleenprocedure voor gedrukte informatie is als volgt:

 • Alleen voor leden;

 • Bij het uitlenen wordt per boek een leenbon ingevuld en door de lener ondertekend;

 • Bij terugkomst van het boek wordt de betreffende leenbon door of namens de beheerder van de bibliotheek afgetekend;

 • Het lenen is in principe voor een periode van ruilbeurs tot ruilbeurs. De bibliothecaris neemt de aangevraagde boeken of tijdschriften mee naar de beurs. Een aanvraag kan per e-mail (dit heeft de voorkeur), telefonisch of schriftelijk;

 • Het verlengen van de uitleenperiode kan alleen na afspraak, vlak voor het einde van de lopende periode, onder voorwaarde dat niet een volgende aanvraag voor het betreffende werk is binnengekomen. Dit om de doorstroming van veel gevraagde boeken te bevorderen;

 • Onderstreepte titels op de boekenlijst worden i.v.m. de kwetsbaarheid niet uitgeleend. In bepaalde gevallen kan de bibliothecaris kopieŽn verzorgen.