Bibliotheek

De NVHR is druk bezig de ďpapierenĒ bibliotheek te digitaliseren. Boeken en tijdschriften die nog niet gedigitaliseerd zijn, blijven gewoon te leen.Jan Corver - Het draadloos amateurstation I
NVHR bibliotheek
Trefwoord
Standaard
trefwoord
Schrijver

Jaar

 

Extra instellingen

Soort
Zoeken
NVHR on-line bibliotheek

 

Zoeken in de bibliotheek kan op twee manieren: 

  • Via "NVHR bibliotheek", hiermee wordt gezocht naar titels van alle boeken en tijdschriften, dus ook die van de fysieke bibliotheek
  • Via "NVHR on-line bibliotheek", hiermee wordt de inhoud doorzocht van de boeken en tijdschriften die on-line staan op de NVHR-server

Gescande publicaties

1 maart 2021

Radio Bulletin Jongens radio; 12 herz. dr. 105 blz. 1961
Rens, Henk Leerboek der radiotechniek; speciaal ten dienste voor hen, die zich voorbereiden voor de examens voor radiomonteur en radiotechnicus; deel II: radio-ontvangtechniek; 3e geh. herz. dr. VIII, 316 blz. 1947
Wireless Weekly Jaargang 1925 (jan, maa-dec)  

28 februari 2021

Elektuur Printenboek; samenvatting van de belangrijkste elektuur-ontwerpen uit 1971-1972, kompleet met schema's en printontwerpen. 74 blz. 1973
Fikier, Eddie Elektrostatische luidsprekers; zelf bouwen of zelf kopen. 178 blz. 1993
Oort, J.F. van Bouw het zelf; bouwontwerpen voor hobby en praktijk. 75 blz. (Bouw het zelf; 5) 1974
Verwaal, Frank The design of electrostatic loudspeakers. 173 blz. 2011
Wireless Weekly Jaargang 1924 (jan-jun, aug-sep, nov)  

26 februari 2021

Camm, Frederick James (ed.) Practical wireless service manual; a complete work on the testing of all types of wireless receivers, and the remedying of faults in them; with 221 ills.; 8th ed. XII, 288 blz. 1949
Gibilisco, Stan Beginner's guide to reading schematics, 4th ed. 140 blz. 2018
GŁntherschulze, A. Electric rectifiers and valves; transl. and rev. by Norman A. De Bruyne. IX, 212 blz. 1928
Salomons, David L. Experiments with vacuum tubes; 54 ills. 49 blz. 1903
Sietsma, A.W. Grondslagen van de radiotechniek; leerboek voor monteurs en radiotechnici; deel 1; 2e dr. 595 blz. 1963
Sietsma, A.W. Grondslagen van de radiotechniek; leerboek voor monteurs en radiotechnici; deel 2. 587 blz. 1961
 
Het scannen van alle boeken en tijdschriften van de NVHR-bibliotheek is afgerond!
Vanaf nu worden boeken en tijdschriften uit andere bronnen regelmatig toegevoegd.

 

De NVHR Bibliotheek

Online    
Tijdschriften 5693  
Artikelen in het RHT (1977-2006) 1226  
Boeken 2034  
Geluidsbestanden 4  
Totaal online 8957  
     
Offline    
Boeken die niet worden gescand 5  
Boeken gescand, niet online

3

op verzoek van de auteursrechthebbenden offline gezet. Individuele kopieŽn kunnen worden opgevraagd bij de bibliothecaris.
Artikelen in het RHT (2007-2020)

542

 
Totaal offline

  550

 
     
Totaal bibliotheek

9507

 
   
Gescande tijdschriften  
Amateur Wireless (UK) 1922
Amroh-Bulletin 1933-1937 (incompleet)
Biedermann's Radio-Maandblad voor den Radiohandel 1926-1930
BORN 1930-01
B.V.W.S. Bulletin (UK) 1976-2005
CQ-NVIR 1937, 1938-02
Electro Radio 1923-1926 (2e halfjaar
Electro Radio Mercuur 1948-1956
Funk-Technik (D) 1946 (1-2), 1947-1960, 1961 (1-2), 1970 (17), 1975-1986
Funkschau1 (D) 1951-1953, 1954 (1), 1955-1959, 1960 (1-2)
Haut Parleur, Le (F) 1946, 1950
In en om de Philipsfabrieken 1933 (2), 1938 (4-6, 8), 1939 (7,9,11-12), 1940 (1-6, 9, 11), 1941 (2-12), 1942 (3-5)
Modern Wireless (UK) 1923-1926
Oude Hoorn, Dí 1975-1979
Philips Apparatenblad 1946-01
Philips Electronisch Meten 1946-1951 jaargang 1, 2 (1-2, 4-12), 3 (1-4, 7-8, 12)
Philips Technical Review 1936-1988
Philips Transmitting News 1941
Popular Radio (USA) 1922-1928
Popular Wireless (UK) 1922-1923 (1e halfjaar)
Radio (bijlage van het weekblad "Elektra") 1932 (2e halfjaar), 1933 (1e halfjaar)
Radio Blan 1960-1966
Radio Broadcast (USA) 1922-1930
Radio Bulletin 1937-1991, 1997 (beginjaren incompleet)
Radio Constructeur (F) 1963-1964
Radio Electronica 1953-1974, 1976-1977
Radio Expres 1923-1948
Radio Historisch Tijdschrift2 1977-2006
Radio-Nieuws 1917-1935
Radio Revue (B) 1945-1949
Radio Times (UK) 1923-1930
Radio van en voor den amateur 3 losse nummers
Radio Wereld 1923-1931
Radiowereld 1949-1954 (incompleet)
Televisie 1931-01
Television (and Short-Wave World) (UK) 1928, 1934-1939
TSF Moderne, La (F) 1920-1923 (6 losse nummers)
Wireless Constructor (UK) 1924-1928, 1931-1933
Wireless Weekly (UK) 1923-1924 (1-6, 8-9, 11), 1925 (1, 3-12)
Wireless World (UK) 1916-1950
   
1) 1954: alleen Hauptteil, geen Nachrichtenteil (geen advertenties) en geen omslagen. Vanaf 1960 alleen Hauptteil en geen Nachrichtenteil.
2) Gescande artikelen uit het RHT zijn herkenbaar aan een onderstreepte code.

Aanvraag boek (eerst inloggen)

De uitleenprocedure voor gedrukte informatie is als volgt:

  • Alleen voor leden;

  • Bij het uitlenen wordt per boek een leenbon ingevuld en door de lener ondertekend;

  • Bij terugkomst van het boek wordt de betreffende leenbon door of namens de beheerder van de bibliotheek afgetekend;

  • Het lenen is in principe voor een periode van beurs tot beurs. De bibliothecaris neemt de aangevraagde boeken of tijdschriften mee naar de beurs. Een aanvraag kan worden gedaan per e-mail (dit heeft de voorkeur), telefonisch of schriftelijk;

  • Het verlengen van de uitleenperiode kan alleen na afspraak, kort voor het einde van de lopende periode, onder voorwaarde dat niet een volgende aanvraag voor het betreffende werk is binnengekomen. Dit om de doorstroming van veel gevraagde boeken te bevorderen;

  • Enkele nog niet gescande documenten worden i.v.m. kwetsbaarheid niet uitgeleend. Indien mogelijk kan de bibliothecaris voor een pdf-file van het document zorgen.