Bibliotheek

De N.V.H.R. heeft een uitgebreide bibliotheek voor haar leden. Er is daarnaast een aantal online titels opgenomen die door iedereen kunnen worden ingezien


het Radiotoestel in de Tweede Wereldoorlog,
Gidi Verheijen
NVHR bibliotheek
Trefwoord
Standaard
trefwoord
Schrijver

Jaar

Extra instellingen

Zoeken

Er kan nu op een aantal manieren in de NVHR Bibliotheek naar boeken en tijdschriften worden gezocht:

  • met een zelf gekozen trefwoord;

  • met een standaard trefwoord, te kiezen uit een lijst;

  • op schrijver;

  • op jaar

Door met trefwoorden te werken kan gerichter worden gezocht.
Een voorbeeld: zoeken op het trefwoord “Versterkers” levert een lijst op van boeken waarin het woord in meerdere talen voorkomt (versterker, Verstärker, amplifier, amplificateur).

Er kan worden gewerkt met eigen trefwoorden maar ook met een lijst van standaard trefwoorden (de tweede optie in het lijstje), op jaar en op schrijver of combinaties daarvan.
Bij "Extra instellingen" kan worden aangegeven hoe moet worden gezocht op: “Ergens in de tekst”, “Begin van de tekst” of “Gehele tekst”.
Een voorbeeld aan de hand van de auteur "Gidi Verheijen".
Deze kan op een aantal manieren worden gevonden:
Ergens in de tekst: “heijen” of “gidi”
Begin van de tekst: “verhei” en
Gehele tekst: “verheijen, gidi” (er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- of kleine letters)

In de Bibliotheek zijn ook online boeken opgenomen. Door op het woordje "online" te klikken worden deze boeken van een externe locatie opgehaald en op uw computer gezet.
In sommige gevallen werkt het beter als de cursor gezet wordt op het woordje "online", en daarna op de rechter muisknopt wordt geklikt. Vervolgens kiezen voor "Doel opslaan als".

Aanvraag boek of tijdschrift (eerst inloggen)

De uitleenprocedure is als volgt:

  • Alleen voor leden;

  • Bij het uitlenen wordt per boek een leenbon ingevuld en door de lener ondertekend;

  • Bij terugkomst van het boek wordt de betreffende leenbon door of namens de beheerder van de bibliotheek afgetekend;

  • Het lenen is in principe voor een periode van ruilbeurs tot ruilbeurs. De bibliothecaris neemt de aangevraagde boeken of tijdschriften mee naar de beurs. Een aanvraag kan per e-mail (dit heeft de voorkeur), telefonisch of schriftelijk, tot 3 dagen voor de beurs;

  • Het verlengen van de uitleenperiode kan alleen na afspraak, vlak voor het einde van de lopende periode, onder voorwaarde dat niet een volgende aanvraag voor het betreffende werk is binnengekomen. Dit om de doorstroming van veel gevraagde boeken te bevorderen;

  • Sommige titels worden i.v.m. de kwetsbaarheid niet uitgeleend. In bepaalde gevallen kan de bibliothecaris kopieën verzorgen.