Bibliotheek

De NVHR is druk bezig de “papieren” bibliotheek te digitaliseren. Boeken en tijdschriften die nog niet gedigitaliseerd zijn, blijven gewoon te leen.Jan Corver - Het draadloos amateurstation I
NVHR bibliotheek
Trefwoord
Standaard
trefwoord
Schrijver

Jaar

 

Extra instellingen

Soort
Zoeken
NVHR on-line bibliotheek

 

Zoeken in de bibliotheek kan op twee manieren: 

  • Via "NVHR bibliotheek", hiermee wordt gezocht naar titels van alle boeken en tijdschriften, dus ook die van de fysieke bibliotheek
  • Via "NVHR on-line bibliotheek", hiermee wordt de inhoud doorzocht van de boeken en tijdschriften die on-line staan op de NVHR-server

Gescande publicaties 29 november 2020

Fischer, Gerhard O.W. Heimelektronik leicht gemacht; 13.-18. Taus. (neubearb.). 95 blz. (Fachwissen für Heimwerker) 1984
Heck, Hans Dieter 1 x 1 des Farbfernsehens. 54 blz 1973
Löchner, Ernst Relais für den Hobbyelektroniker; ihre Funktion und Anwendung in elektronischen Schaltungen; mit 64 Zeichnungen im Text und 12 Fotos auf 4 Tafeln. 104 blz. 1978
Mende, Herbert G. Antennen für Rundfunk- und UKW-Empfang; mit 30 Bildern und 7 Tabn.; 8. bis 10. neubearb. Aufl. 64 blz (Radio Praktiker Bücherei; 6) 1958
Mende, Herbert G. Daten- und Tabellensammlung für Radiopraktiker und Elektroniker; mit über 40 Bildern und mehr als 50 Tabn. 120 blz. (Radio Praktiker Bücherei; 100/100a) 1971
Mende, Herbert G. Fernsehantennen-Praxis; ein zuverlässiger Leitfaden zum besten Fernsehempfang; mit 57 Abbn. und 18 Tabn.; 15. neu bearb. Aufl. 112 blz. (Radio Praktiker Bücherei; 84) 1985
Mende, Herbert G. Radio-Röhren; wie sie würden und was sie leisten und anderes, was nicht im Barkhausen steht; mit 65 Bildern. 127 blz. (Radio Praktiker Bücherei; 18/19) 1950
Mende, Herbert G. UKW-Empfang mit Zusatzgeräten; mit 16 Bildern und 9 Tabn.; 2. Ausg. 63 blz. (Radio Praktiker Bücherei; 4) 1951
Mende, Herbert G. UKW-FM-Rundfunk-Praktikum; mit 82 Bildern und 13 Tabn.; 6., vollkommen neu bearb. Aufl. 172 blz. (Radio Praktiker Bücherei; 3/5) 1968
Morgan, A.P. en J.W. Sims Jongens en electriciteit; interessante proeven, zelf bouwen van allerlei toestellen; met vele afbn.; uit het Engelsch vert. door J. van Asperen; 4e verm. dr. 350 blz. 1941
Philips, Frits 45 Jaar met Philips; tekstverzorging L. Ott. 382 blz. 1976

De NVHR Bibliotheek

Online    
Tijdschriften 5332  
Artikelen in het RHT (1977-2006) 1224  
Boeken 1741  
Totaal online 8297  
     
Offline    
Boeken (nog te scannen)

303

waarvan 24 zoek
Boeken gescand, niet online

3

op verzoek van de auteursrechthebbenden offline gezet. Individuele kopieën kunnen worden opgevraagd bij de bibliothecaris.
Artikelen in het RHT (2007-2020)

523

 
Totaal offline

  829

 
     
Totaal bibliotheek

9126

 
   
Gescande tijdschriften  
Amateur Wireless (UK) 1922
Amroh-Bulletin 1933-1937 (incompleet)
Apparatenblad 1946-01
Biedermann's Radio-Maandblad voor den Radiohandel 1926-1930
BORN 1930-01
B.V.W.S. Bulletin (UK) 1976-2005
CQ-NVIR 1937, 1938-02
Electro Radio 1923-1926 (1926 2e halfjaar)
Electro Radio Mercuur 1948-1956
Funk-Technik (D) 1946-1954, 1955 (1-7), 1970 (17), 1975-1986
Funkschau1 (D) 1951-1953, 1954 (1), 1955-1959, 1960 (1-2)
Modern Wireless (UK) 1923-1926
Oude Hoorn, D’ 1975-1979
Philips Technical Review 1936-1988
Philips Transmitting News 1941
Popular Radio (USA) 1922-1928
Popular Wireless (UK) 1922, 1923-01/02
Radio (bijlage van het weekblad "Elektra") 1932 (2e halfjaar), 1933 (1e halfjaar)
Radio Blan 1960-1966
Radio Broadcast (USA) 1922-1930
Radio Bulletin 1937-1991, 1997 (beginjaren incompleet)
Radio Electronica 1953-1974, 1976-1977
Radio Expres 1923-1948
Radio Historisch Tijdschrift2 1977-2006
Radio-Nieuws 1917-1935
Radio Revue (B) 1945-1949
Radio Times (UK) 1923-1930
Radio van en voor den amateur aantal losse nummers
Radio Wereld 1923-1931
Radiowereld 1949-1954 (incompleet)
Televisie 1931-01
Television (and Short-Wave World) (UK) 1928, 1934-1939
TSF Moderne, La (F) 1920-1923 (aantal losse nummers)
Wireless Constructor (UK) 1924-1928
Wireless Weekly (UK) 1923
Wireless World (UK) 1918-1950
   
1) 1954: alleen Hauptteil, geen Nachrichtenteil (geen advertenties) en geen omslagen. Vanaf 1960 alleen Hauptteil en geen Nachrichtenteil.
2) Gescande artikelen uit het RHT zijn herkenbaar aan een onderstreepte code.

Aanvraag boek (eerst inloggen)

De uitleenprocedure voor gedrukte informatie is als volgt:

  • Alleen voor leden;

  • Bij het uitlenen wordt per boek een leenbon ingevuld en door de lener ondertekend;

  • Bij terugkomst van het boek wordt de betreffende leenbon door of namens de beheerder van de bibliotheek afgetekend;

  • Het lenen is in principe voor een periode van beurs tot beurs. De bibliothecaris neemt de aangevraagde boeken of tijdschriften mee naar de beurs. Een aanvraag kan worden gedaan per e-mail (dit heeft de voorkeur), telefonisch of schriftelijk;

  • Het verlengen van de uitleenperiode kan alleen na afspraak, kort voor het einde van de lopende periode, onder voorwaarde dat niet een volgende aanvraag voor het betreffende werk is binnengekomen. Dit om de doorstroming van veel gevraagde boeken te bevorderen;

  • Enkele nog niet gescande documenten worden i.v.m. kwetsbaarheid niet uitgeleend. Indien mogelijk kan de bibliothecaris voor een pdf-file van het document zorgen.