Bibliotheek

De NVHR is druk bezig de “papieren” bibliotheek te digitaliseren. Boeken en tijdschriften die nog niet gedigitaliseerd zijn, blijven gewoon te leen.


het Radiotoestel in de Tweede Wereldoorlog,
Gidi Verheijen
NVHR bibliotheek
Trefwoord
Standaard
trefwoord
Schrijver

Jaar

Extra instellingen

Zoeken
NVHR on-line bibliotheek

Zoeken in de bibliotheek kan op twee manieren: 

  • Via "NVHR bibliotheek", hiermee wordt gezocht naar titels van alle boeken en tijdschriften, dus ook die van de fysieke bibliotheek
  • Via "NVHR on-line bibliotheek", hiermee wordt de inhoud doorzocht van de boeken en tijdschriften die on-line staan op de NVHR-server

Aanwinsten 27 februari 2020

Armstrong, Edwin H. A method of reducing disturbances in radio signaling by a system of frequency modulation. 55 blz. (Article in Proceedings of the Institute of Radio Engineers; vol 24, no 5, May, 1936) 1936
Bochum H. und R. Dögl Schirmbilddiagnose und Messungen am Farbfernsehempfänger; mit 157 Abbn., darunter 104 farbige Schirmbilder. 110 blz. 1972
Davidson, Homer, L. Pocket digital multimeter techniques. VIII, 357 blz. 1986
Dorsch, Dieter Schakelingen voor antenneversterkers; Nederlandse bew. van Rob Majoor. 53 blz. 1972
Frost, Gary L. Early FM radio; incremental technology in twentieth-century America. XI, 191 blz. 2010
Glaser, Helmut Schakelen en versterken met transistoren; Nederlandse bew. van W. Mehl. 80 blz. 1968
Glaser, Helmut en D.H. Heck Transistoren modern toegepast; Nederlandse bew. van W.H. Jak. 62 blz. 1970
Kahr, Werner Elektroakoestiek; Nederlandse bew. van J.H.M. Goddijn. 69 blz. 1971
Kerkhof, F. en W. Werner Televisie; bew. door F. Kerkhof, P.J.H. Janssen, J.M. Olthuis, H.C. de Graaff; 4e dr. XIV, 498 blz. 1969
Radio Times Jaargang 1927 (jan-jun)  
Shiers, George (ed.) with an introd. by Elliot N. Sivowitch The development of wireless to 1920; articles by Ph. Coursey, G. Marconi, E. Armstrong, R. Fessenden, L. de Forest, R. Marriott, R. Smith-Rose, A. Goldsmith, A. Burrows, C. Prince, Ch. Ewell, J. Fleming, G. de Tunzelmann, C. Braun, H. Round. 673 blz. 1977
Sterrenburg, F.A.S. Ontvangers; 4e dr. 324 blz. 1980

De NVHR Online Bibliotheek; de stand van zaken

Tijdschriften online 3713
Artikelen in het RHT 1716 (waarvan 339 online)
Boeken online 1012
Boeken fysiek   950 (waarvan 34 zoek)
Totaal 7391
   
Gescande tijdschriften:  
   
Amroh-Bulletin 1933-1937 (incompleet)
B.V.W.S. Bulletin 1976-2005
Electro Radio 1926
Electro Radio Mercuur 1948-1956
Funk-Technik 1946-1954
Oude Hoorn, D’ 1975-1979
Philips Technical Review 1936-1988
Radio Blan 1960-1966
Radio Bulletin 1937-1968, 1970-1987 (beginjaren incompleet)
Radio Electronica 1953-1971
Radio Expres 1923-1948
Radio-Nieuws 1917-1935
Radio Revue 1945-1949
Radio Times 1923-1926, 1927 (jan-jun), 1929 (okt-dec)
Radio Wereld 1923-1929, 1930 (1e 20 nummers)
Radiowereld 1949-1954 (incompleet)
TSF Moderne, La 1920-1923 (aantal losse nummers)
Wireless Constructor 1926
Wireless World 1920-1932

Aanvraag boek of tijdschrift (eerst inloggen)

De uitleenprocedure voor gedrukte informatie is als volgt:

  • Alleen voor leden;

  • Bij het uitlenen wordt per boek een leenbon ingevuld en door de lener ondertekend;

  • Bij terugkomst van het boek wordt de betreffende leenbon door of namens de beheerder van de bibliotheek afgetekend;

  • Het lenen is in principe voor een periode van beurs tot beurs. De bibliothecaris neemt de aangevraagde boeken of tijdschriften mee naar de beurs. Een aanvraag kan per e-mail (dit heeft de voorkeur), telefonisch of schriftelijk;

  • Het verlengen van de uitleenperiode kan alleen na afspraak, vlak voor het einde van de lopende periode, onder voorwaarde dat niet een volgende aanvraag voor het betreffende werk is binnengekomen. Dit om de doorstroming van veel gevraagde boeken te bevorderen;

  • Enkele nog niet gescande documenten worden i.v.m. kwetsbaarheid niet uitgeleend. Indien mogelijk kan de bibliothecaris voor een pdf-file van het document zorgen.